سالن 31A (میلاد)

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1چاپ سهرابی1
2توس پک2
3شرکت مهندسی ویدر3
4ویژن پیک4
5طراحان الکترونیک کارا صنعت5
6جهان بوم6
7میثم دارو پلاست7
8صنایع تولیدی شیرزاد هشتگرد8
9نقش افشانه سپند افزار9
10سپرا10
11آزین نگار خاوران11
12پویش گام کاسپین12
13کاریاران پارس13
14پارسیان فنون استقامت14
15پیوند تسمه های صنعتی آریا15
16پارس چاپگر اسپادنا16
17ماهان یزد17
18پترو پلیمر رنگین کمان18
19نیرو واصل19
20جهان شیمی دکتر کامکار20
21علم و فن آوری سوبار21
22کاویان صنعت سپید توس22
23صدرا سیل وان23
24ویستا تجارت بیستون24
25پی ریزان صنعت25
26مرکب سارا پاراسا26
27بهین آلی انزلی سبز27
28آرتا بر چسب طوبی28
29رایکا پلاست مهرگان29
30گشتا صنعت مشهد30
31یکتا ماشین پارسیان30a
32ایران چسب31
33سان پلاستیک32
34پیشرو پک33
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!