سالن 31B (میلاد)

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1مهراد سفیر پارسه (وستا)1
2فاتح تجارت مارون2
3زیما بند آریا فر3
4تکین درخشان صد دروازه4
5آشنا برچسب5
6چاپ جاب6
7پل ایده آل پارس7
8 پلیمر فیلم8
9صنایع بسته بندی ظفر9
10دانا نقش نگار10
11نگار پک11
12سیکاس سازه آریا12
13آذر پژوهش پلاست13
14فرا چاپ آترین14
15شمیم پایتخت15
16تام سامان کوثر16
17سودی بسپار تک17
18ترنج نگارستان شفق18
19مارینا پلاستیک19
20پارس افق اخوان20
21پیرا کالا پارس21
22سپهر کویر یزد22
23رهسام بویین23
24تکنام کیهان پلیمر24
25کیمیا کالا25
26پلاسکو پلیمر تهران26
27میلان کالا پلاست26a
28پلاستیران27
29نو آوران نیک پندار (پک پارس)28
30توسعه پایدار اتحاد ثامن29
31اطلس سلولز کاسپین30
32جهان چلیک31
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!