سالن 38A

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1شبکه چاپ1
2قالب سازی شهاب2
3تراز پویش3
4حباب ایمن4
5آونگ زمان5
6تکنو رهنما6
7شرکت گلسان خرسند یزد7
8 هدایای تبلیغاتی پلک8
9فرنام صنعت پاکسا8a
10تکنو امین9
11کیمیا کارتن10
12کیان سپنتا نقش جهان11
13ماهنامه دنیای چاپ و ماهنامه چاپ و تبلیغات12
15امجد پلاستیک14
16آریا کیسه آپادانا15
17نقش آفرینان مهراد فردا16
18شرکت کارتن بهروز17
19گروه نرم افزاری رنگارنگ18
20ماهرنگ مهرگان چاپ19
21وستا تجارت بیستون20
22گروه صنعتی کیانی21
23افق نیکو متحد22
24مهبد کاغذ فردا23
سالن ها
نقشه نمایشگاه
پرتال چاپ و بسته بندی
اطلاعیه
error: protected !!