سالن 38B

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1مهر پرهون کاسپین1
2مات و براق2
3تهران پلاستیک تابا3
4میکا شیمی پارسه(ملزومات چاپ میکا)4
5چاپ بانک ملت5
6همگامان صنعت ایرسا6
7آراد گستر فن آور6A
8چاپ نیستان6b
9سر آمد میثاق پارس7
10ماشین سازی علومی8
11چاپیروس9
12چاپ شو10
13دنیا پلاست کامکاران11
14ماشین سازی اندیشه11a
15 ماشین سازی جهانیان12
16آدا کارنو13
17چاپ آبرنگ14
18گروه صنعتی تیغه سازی قیدی (تترابلید)15
19میراث یار اصالت16
20محک اندیشان سپاهان17
21افشان صنعت آوران نوین18
22اصفهان پک19
23پارسا صنعت البرز نوین آراد20
24چاپ نجف21
25حلال پویان اراک22
26کیان الماس الموت24
27مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان28
28گلستان کاغذ پرشیا30
29چاپ پرستوک31
30پارس کیمیا سلولز32
31سوبرا رزین33
32ماشین سازی عدیلی34
33ماشین سازی مسائلی35
34استیل غرب آسیا36
35ماشین سازی حرفه و فن37
36اتحادیه چاپخانه داران قم37a
37شیروان کارد برد38
38پیام رسان ارمغان38a
39نو آفرین صنعت یزد39
40نشاسته الوند40
41رای دانا سیستم تهران41
42حمید صنعت فرد42
43نگین مهر ابهر43
44آذین ماهان آویسا44
45صنایع کاویانی45
46هونام پلاستیک (پکزی)46
47والا47
48یوشیتا48
49بهپو فناوری نوین49
50نقشینه چسب50
51نشریه چاپ و بسته بندی51
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!