سالن 38B

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1چاپ نجف1
2چاپشو2
3مات و براق3
4تهران پلاستیک تابا4
5میکا شیمی پارسه 5
6چاپ بانک ملت6
7آذین ماهان آویسا7
8سهند کارتن حسینی8
9ماشین سازی صنعت تک9
10کارت عروسی همرنگ10
11پارس کاغذ مشهد11
12آرمان تبدیل ماشین اینده12
13بهارستان لیرز13
14دیبا پوش اسپادانا14
15الهام چاپ15
16افشان صنعت آوران نوین16
17ریما پک17
18کاردان کارتن تهران18
19تولید وپخش سپاهان19
20هنرکده میراث20
21هونام پلاستیک پارس (پکزی)21
22Fujian Light Industry Machinery & Equipment Co., Ltd.22
23حلال پویان اراک23
24کارتن توحید24
25رای دانا سیستم تهران25
26سوبرا رزین26
27نگین مهر ابهر27
28پارس کیمیا سلولز28
29ماشین سازی کیا مرثی 29
30چاپ صنوبر سبز سبلان29A
31سنا ایده آفرین30
32دانش بنیان الوان ثابت31
33آدا کارنو32
34مهر آرا ماشین اندیشه33
35نو آفرین صنعت یزد34
36صنایع نشاسته الوند35
37ماشین سازی اندیشه36
38صنایع چاپ و بسته بندی امیران37
39فیدار سپند رایکا38
40صنعتی گلشهد نقش جهان39
41گلستان کاغذ پرشیا40
42پیشرو کاغذ نگار پارس41
43کاغذ کار کسری42
44کاغذ اندیشه ماندگار43
45کیان الماس الموت44
46صنایع آرمان سلولز یزد45
47سیمرغ زیبای زمان46
سالن ها
نقشه نمایشگاه
پرتال چاپ و بسته بندی
اطلاعیه
error: protected !!