سالن 38

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1نقش الماس کاسپین1
2آرمه نقش مهیار2
3نوید تجارت ایساتیس3
4سرو ریتون پردیس4
5اتوماسیون کاوان5
6پارسیس6
7تهران ماشین ابزارTMC7
8نشریه چاپ و نشر8
9قالب سازی ابتکار9
10کارینا پارس10
11آذین نقش دوران11
12مجتمع چاپ آراد12
13سرو آزاد سایان13
14اطمینان توسعه آتیه یکتا14
15بازرگانی صنوبر15
16کاغذ گستران جم16
17lutz17
18آرسین صنعت ارشیا18
19سالم برچسب بهدیس19
20چاپ دانش پردازان20
21خردجو21
22صنایع خمیر و کاغذاترک22
23دبش پک23
24صفر تا صد24
25پیام رسان ارمغان25
26انجمن صادرکنندگان کاغذ و مقوا25a
27افق قطعات آسیا26
28قالب سازی سعدی27
29سویدا دیموند نوین28
30آسان پک29
31کیمیای نقش الماس30
32سل سام آریا31
33قالبسازان بابک32
34سایان گستر ایرسا33
35چاپ کالا برچسب34
36نقش رنگ خجستگان35
37چاپ صفری36
38ایرانیان رول نوین37
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!