سالن 35

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1صنایع چاپ و بسته بندی دقیق1
2مرکز طلا کوب ایوبی2
3صنعت آزما توسعه ایرانیان3
4آرم سیل4
5رستا پلیمر سهند5
6گروه صنعتی آبکو6
7گسترش پلاستیک7
8سینا پلاستیک7a
9میلاد پرنیا ایرانیان7b
10پوشش پلیمر آسو8
11شرکت تعاونی صنف چاپ خانه داران تهران8A
12نشریه9
13وکیوم فرمینگ آرارات9a
14توسعه آریا پیوند10
15کارت عروسی همرنگ11
16شهریار پلاست12
17سو پیشی12a
18بندار لوازم کارا رایا (بلکر)13
19تجهیزات آزمایشگاهی فرزانه آزما14
20باکسیز15
21سهند کارتن16
22کاردان کارتن تهران17
23صنایع چوب و کاغذ مازندران18
24کارتن خورشید البرز19
25آسان برش20
26کارتن میهن21
27ارمغان نگین آریا22
28سندیکای کاغد و مقوای ایران23
29برزین کارتن پارس24
30پرسال25
31الوان ثابت26
32ماشین سازی حمید سلطانی27
33سناایده آفرین28
34شیمی پژوهش صنعت29
35تندیس طلایی30
36صنایع چاپ و بسته بندی امیران31
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!